Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Privacy statement

Via ons privacy statement willen wij u als ISO4U informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij deze verwerken.

Veiligheid is het kernwoord voor ISO4U. Wij zien het als taak om, middels onze web-based softwaretool, het risico op (beveiligings)incidenten binnen uw organisatie te identificeren en verminderen. Onze missie is om met onze web-based softwaretool de schijnveiligheid binnen uw organisatie te vermijden en de werkelijke risico’s te bepalen. Zodoende maken wij de risico’s benoembaar en beheersbaar. Hierdoor kunnen wij een veilig framework voor risicobeheersing in uw organisatie realiseren, met als doel dat u dit uiteindelijk zelf kan gaan monitoren en bijsturen. 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Vanuit onze kernwaarde ‘veiligheid’ kunt u ervan op aan dat wij met de grootst mogelijke zorg met uw persoonsgegevens zullen omgaan. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbaar natuurlijk persoon. U bent niet verplicht om persoonsgegevens met ons te delen. Mocht u echter geïnteresseerd zijn in het gebruik van onze diensten, dan vragen wij u wel om persoonsgegevens met ons te delen die noodzakelijk zijn om deze uit te voeren. Zonder uw gegevens zijn wij namelijk niet in staat om onze diensten te realiseren.

Door het delen van uw persoonsgegevens met ISO4U, worden wij door de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke genoemd. Wij zijn zodoende verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze door ons verwerkt zullen worden. Dit betekent dat wij als ISO4U kunnen verantwoorden waarom wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben voor de verwerking, met welk doel wij dit doen en op welke manier dit gebeurt.

Bij ISO4U gebruiken wij alleen een naam, een telefoonnummer en een e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen als u zelf heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben. Dit doet u door het invullen van het contactformulier. Hierbij is geen sprake van het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling.

Cookies en uw persoonsgegevens

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op uw harde schijf zodra uw onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over uw websitebezoek. Door het gebruik van cookies kan onze website u herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies bewaren geen persoonlijke informatie en zijn dus niet aan een identificeerbaar natuurlijk persoon te koppelen.  Wij gebruiken functionele cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren; analyse cookies om onder andere bezoekersstatistieken te kunnen inzien; en marketing cookies om het klik en het surfgedrag te kunnen monitoren en vast te leggen. Voor meer informatie willen wij u graag doorverwijzen naar onze cookiestatement.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij wettelijk worden verplicht om dit te doen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw persoonsgegevens

ISO4U heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Zo worden de contactformulieren via een beveiligde verbinding verzonden en kunnen alleen geautoriseerde medewerkers bij uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking opgeslagen. Het contactformulier met uw persoonsgegevens wordt daarom binnen één maand na de afwikkeling daarvan bewaart, tenzij naar aanleiding hiervan een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten. Dan worden uw contactgegevens vijf jaar na het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst bewaard.

Rechten

U heeft op basis van de AVG een aantal rechten waarop u zich kunt beroepen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te wijzigen, door te geven of te verwijderen, mits dit niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u een schriftelijk (gratis) verzoek aan ons doen. Wij zullen u dan in een redelijk termijn laten weten of wij aan u verzoek kunnen voldoen. Bij eventuele wijzigingen/verwijderingen zullen wij u binnen een redelijk termijn laten weten wanneer wij aan u verzoek hebben voldaan.

U kunt uw schriftelijke verzoeken doen aan:

Adres: Daalwijkdreef 35, 1103 AD Amsterdam

Telefoon: 020-2170444

E-mail: info@iso4u.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben en daar met ISO4U niet uit kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacy statement

Onze privacy statement is onderhevig aan wijzigingen. Dit betekent dat wij onze privacy statement kunnen wijzigingen zodat deze actueel blijft aan de geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom regelmatig onze website voor een update.